Wat is ReAttach

ReAttach is een biopsychosociale methode, wat wil zeggen dat de methode is gericht op de mens als geheel in relatie tot diens omgeving. Het is een snelwerkende en prettige methode met gemiddeld 5 behandelingen verspreid over 3 maanden. De kracht van deze therapie is dat de focus niet ligt op het herbeleven van gebeurtenissen, maar op het stimuleren van informatieverwerking, vergroten van zelfvertrouwen en herstellen van zelfsturing. Het zorgt ervoor dat je in staat komt om zelf de juiste informatie op te halen, te registreren en te (her)plaatsen. ReAttach kan als systemische interventie worden ingezet bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Het mooie van ReAttach is dat het gericht is op groei. Vervelende dingen hoeven niet opnieuw beleefd te worden. Zowel voor kinderen als (jong) volwassenen is dit zeer prettig. Ook werkt de therapie non-verbaal. Behalve een kort gesprekje voorafgaand over hoe het gaat, hoef je tijdens de sessie zelf niet te praten. Dat is fijn als je moeilijk woorden kunt vinden voor wat er speelt bij je. Of als het te beladen voelt. Of als je juist al zo vaak verteld hebt wat je dwars zit. Door de ritmische aanraking van de handen tijdens de behandeling, maakt het lichaam oxytocine (het gelukhormoon) aan. Hierdoor komt er rust en ontspanning in het lichaam, kan stress worden losgelaten en wordt het geluksgevoel versterkt.

reattach vlissingen

ReAttach is ontwikkeld door Drs. Paula Bartholomeus. De interventie is wetenschappelijk onderbouwd en heeft in 2015 de Clinical Neuropsychiatry Award gewonnen. Er is gemeten dat na ReAttach de psychologische stress en overprikkeling verminderen, de stresstolerantie toeneemt en mensen pro-actief en veerkrachtiger worden.

Wil je weten voor wie ReAttach geschikt is? Klik dan hier.

ReAttach kan helpen bij diverse klachten zoals:

  • Angst en depressie
  • Burn-out klachten
  • Concentratieproblemen
  • Faalangst en stress
  • Hardnekkige en negatieve patronen
  • Post-COVID klachten
  • Moeilijkheden met plannen en organiseren
  • Persoonlijkheidsproblemen
  • Slaapproblemen
  • Overprikkeling

ReAttach behandeling

Tijdens een ReAttach behandeling zit je tegenover mij met je handen plat voor je op tafel. Ik tik licht en ritmisch op je handen en geef ondertussen denkopdrachten, waardoor het spanningsniveau, de concentratie en de emotiebeleving aangespoord worden. Zo kan je de ervaring verwerken en krijgt het een plek. De totale sessie duurt ongeveer 20 minuten. De meeste mensen sluiten gedurende die tijd de ogen. De behandeling geeft mensen een goed gevoel en is ontspannend. Na de sessie volgt een kort gesprek over hoe je de behandeling hebt ervaren.

Traject
Een ReAttach traject bestaat uit een intakegesprek en het invullen van een vragenlijst  om de aandachtsgebieden te bepalen,  met daarna meestal meteen de eerste sessie. De therapie bestaat gemiddeld uit 5 sessies verspreid over 3 maanden.

Ik behandel ook kinderen/ jong volwassenen vanaf 12 jaar. Om een zo groot mogelijk effect van ReAttach bij hen te bereiken is gebleken dat het van belang is dat ook ouders/verzorgers minimaal 1 sessie volgen. Eventueel ook andere gezinsleden zoals broers/ zussen. Dit is afhankelijk van de reden van aanmelding en dit gaat altijd in overleg.

Intake
Bij een ReAttach traject is de eerste sessie de meest uitgebreide. We bespreken dan de reden van je aanmelding en meestal volgt daarna meteen de eerste sessie. Deze afspraak duurt minimaal 45 minuten. Bij kinderen is het intakegesprek met de ouder(s). Kinderen vanaf 12 jaar mogen (in overleg) aansluiten bij het gesprek.

Vervolgafspraak
Bij een vervolgafspraak hebben we een kort gesprek over hoe het met je gaat, waarna de volgende sessie volgt.

Kosten ReAttach traject

Intakegesprek en eerste sessie (minimaal 45 minuten) €  70,00
Vervolgafspraken (20 – 30 minuten) €  45,00

Download hier de algemene voorwaarden